Waar geloof ik in?
Dat organisaties beter worden door te investeren in personeel. Dit kan door personeel op te leiden maar ook op andere manieren kan de ontwikkeling ondersteund worden. Ik wil een bijdrage leveren aan het binden en boeien van medewerkers. Ik krijg er energie van om dingen te creëren, te ontwikkelen. Daarbij is mijn doel medewerkers van organisaties waar ik kom te coachen waardoor leren en continu ontwikkelen uiteindelijk ‘gewoon’ wordt. Ik geloof dat iedereen een passie kan vinden voor een bepaald gebied/ onderdeel in het werkveld en dat als men op deze plaats belandt, plezier beleeft aan het werk. Ik streef naar een goede relatie met mijn opdrachtgever en naar blije, autonome medewerkers bij de organisatie waar ik mijn expertise in Learning & Development overbreng.

Ik geloof dat medewerkers zich gewaardeerd voelen als ze gezien worden. De zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2002) gaat in op wat medewerkers vanuit henzelf motiveert om te leren en ontwikkelen. De theorie onderscheidt drie psychologische basisbehoeften van mensen:

 • Competentie;
 • Autonomie;
 • Verbondenheid.

Deze theorie is leidend in mijn werk.

Carmen Walravens

Thema’s waar ik me graag in vastbijt:
Ik houd van nieuwe uitdagingen, alles wat nieuw is triggert me. Specifieke onderwerpen die mij aanspreken zijn:

 • Breindidactiek/ breinleren/ hoe je leerproducten zo optimaal mogelijk voor de lerende kunt ontwerpen/ ontwikkelen;
 • Psychologie / gezondheid/ zorg/ systeemdenken;
 • Veranderkunde/ Lean/ leven lang leren;
 • E-learning/ digitaal leren/ werkplekleren;
 • Vitaliteit / gezond eten/ gezond leven;
 • Generatieleren.

Deze boeken verdwijnen nooit van mijn nachtkastje:
Ik ben echt een boekenwurm maar als ik moet kiezen dan worden het (naast vele anderen):

 • Breindidactiek – Gerjanne Dirksen
 • Opleidingskunde – Erik Deen & Mariel Rondeel
 • Hoe ik verander- Shirine Moerkerken
 • Weg van liefde- Alan de Botton
 • De wereld van Sofie- Gaarder
 • Sapiens – Yoval Noah Harari

Mijn droomopdracht:
In mijn droomopdracht zet ik met een team van medewerkers uit een organisatie een prachtig programma op. Ik maak het liefst een complete (her)ontwikkeling van het aanbod. Waarin de aspecten van breindidactiek, veranderkunde en psychologie een plaats vinden. Dit programma helpt een organisatie naar een lerende organisatie. Leren wordt onderdeel van de organisatie waardoor een organisatie concurrentievoordeel behaalt. Mijn droom is daaraan bij te dragen en een compleet dragend programma te ontwikkelen waardoor de organisatie zin krijgt om te leren en met plezier iedere dag een stapje beter wordt!

Quote:
‘Het is leuk om dingen niet te kunnen want dan kun je iets nieuws leren’- bron: Omdenken.