Flipped – Professionals in Learning is dé samenwerkingspartner voor jouw organisatie op het gebied van Learning & Development. Onze Learning Professionals kunnen voor diverse vraagstukken ingezet worden op basis van advies, inhouse en stand-by support, of voor het ontwerpen en ontwikkelen van e-learnings.

Advies

Flipped kijkt en denkt met je mee over leervraagstukken in de dagelijkse praktijk van jouw organisatie en geeft gedegen opleidingskundig advies, bijvoorbeeld op het gebied van leerbeleid of opleidingsontwikkeling. Lees verder>>

Inhouse

Flipped levert Learning Professionals op project- of detacheringsbasis, bijvoorbeeld in de vorm van extra capaciteit bij een groot project of in het geval van vervanging bij ziekte of zwangerschapsverlof.

Lees verder>>

Stand-by

Flipped voorziet in een Learning Professional die op afroepbasis jouw organisatie ondersteunt bij opleidingskundige activiteiten, bijvoorbeeld bij ontwikkelvraagstukken van medewerkers. Flipped Fietst is onderdeel van onze Stand-by dienst.

Lees verder>>

E-learning

Flipped ontwikkelt, bouwt en onderhoudt maatwerk e-learning, losstaand of als onderdeel van een blended leerprogramma.

Lees verder>>

Waarom Flipped?
Flipped kijkt -geFLIPPED- en dus op een vernieuwende manier naar leren en ontwikkelen. Dit zie jij terug in het volgende:

Van aanbodgestuurd naar vraaggestuurdVan aanbodgestuurd van vraaggestuurd.
Flipped kijkt naar dat wat de organisatie écht nodig heeft. Naar de behoeften en wensen van lerenden in de organisatie. Hierdoor is het                                 leerrendement en de motivatie om te leren hoger.

Van top down naar bottum ipVan top down naar bottum up.
Van verandering die van bovenaf gestart wordt, naar veranderingen in gang zetten vanuit de behoefte van de medewerker.

Van klassikaal naar blended-learningVan klassikaal naar blended learning.
Van leerarrangementen in een klas- of trainingslokaal, naar een ideale mix van leermiddelen en -vormen.

Van inkopen van standaard trainingen naar maatwerk trainingenVan het inkopen van bestaande standaard trainingen naar maatwerk specifiek gemaakt voor jouw organisatie.
Iedere organisatie is anders. Maatwerk is belangrijk om aansluiting te                                 vinden bij jouw organisatie.

Van leren om te leren naar transfer van lerenVan leren om het leren naar leren voor transfer.
Met transfer meet je of het geleerde werkelijk in de praktijk wordt toegepast. Flipped streeft ernaar met leren een verandering in de                                     praktijk te veroorzaken.

Van evalueren met happy sheets naar het werkelijk meten van resultaatVan evalueren d.m.v. happy sheets naar het werkelijk meten van resultaat.
Met een happy sheet, evalueer je direct in de training wat men ervan                                  vond, meestal is het antwoord dan: leuk! Terwijl het goed evalueren van                            jouw training, inzicht geeft in hoe effectief verandering door de training                              in de werkpraktijk is.

Van persoonlijke leerdoelen naar leerdoelen die aansluiten bij de organisatieVan persoonlijke leerdoelen naar persoonlijke leerdoelen die aansluiten bij de strategische doelen van de organisatie.
Medewerkers onderzoeken hoe ze vanuit hun intrinsieke motivatie bij                                kunnen dragen aan de doelen van de organisatie.

Van gap-gericht naar talentgerichtVan gap-gericht naar talentgericht.
Iets wat je niet kunt aanleren, kost veel meer energie en tijd dan onderzoeken waar jouw talent ligt en dit verder ontwikkelen. Leren is                                  leuk(er) als je (nog) beter wordt in dat wat jou energie geeft en/of waar jij                          goed in bent!

Ben je nieuwsgierig naar wat wij met onze Learning Professionals voor jouw organisatie kunnen betekenen?

flipped info aanvragen