Flipped is de samenwerkingspartner voor jouw organisatie op het gebied van Learning & Development. Onze opleidingskundigen en (e)-learning specialisten kunnen voor diverse vraagstukken ingezet worden op advies-, project- of inhuurbasis.

Door snelle ontwikkelingen en innovaties raakt kennis en kunde van medewerkers snel verouderd. Producten, productieprocessen en dienstverlening veranderen in hoog tempo en daarmee de inhoud van banen en de eisen die aan medewerkers worden gesteld.

Om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden is het nodig dat werkgevers en werknemers inzetten op permanente doorontwikkeling van kennis en vaardigheden. Een leven lang leren wordt de komende jaren voor alle sectoren van de Nederlandse economie steeds belangrijker.

Het klinkt zo logisch… maar in het faciliteren van leren lopen organisaties tegen verschillende vraagstukken aan. Herken jij een van deze vraagstukken?

Zoek je een ervaren learning professional?

Ervaren professionals waarmee je concrete resultaten boekt op detacherings-, afroep- of adviesbasis.

Ik zoek

Flipped ontwikkelt, bouwt en onderhoudt maatwerk e-learnings, losstaand of als onderdeel van een blended leerprogramma gericht op transfer. Lees meer over E-learning >>

Flipped kijkt en denkt met je mee over leervraagstukken in de dagelijkse praktijk van jouw organisatie en geeft gedegen opleidingskundig advies. Lees meer over advies>>

Flipped levert opleidingskundigen en e-learningspecialisten op detacheringsbasis, bijvoorbeeld in de vorm van extra capaciteit bij een groot project of in het geval van vervanging bij ziekte of zwangerschapsverlof. Lees meer over inhouse >>

Flipped kan voorzien in een opleidingskundige die op afroepbasis jouw organisatie ondersteunt bij opleidingskundige activiteiten. Lees meer over Stand-By >>

Flipped ontwikkelt maatwerk e-learnings

Tegenwoordig heeft bijna elk type training een online onderdeel. Ben je nieuwsgierig naar hoe wij e-learning gebruiken om verschillende soorten training te ondersteunen?

Flipped info aanvragen

Blended learning

Flipped ontwikkelt maatwerk e-learning, op zichzelf staand of als onderdeel van een blended leerprogramma gericht op transfer. Wij hebben daarbij specifiek aandacht voor adaptieve leerpaden en interactie. Door het creëren van een adaptief leerpad kan elke individuele medewerker zich extra verdiepen in de onderwerpen die juist hij moeilijk vindt. Participeren in online discussies helpt een medewerker te reflecteren, een visie te vormen, zijn ideeën aan te scherpen, verbindingen te zien en de link te leggen van theorie naar werkpraktijk.

Onboarding

Bij onboarding combineer je de klassieke introductie van nieuwe medewerkers, veelal gericht op het mensen wegwijs maken in de organisatie, met het eigen maken van de kennis, vaardigheden en het gedrag die hen snel tot insiders maakt en daarmee tot deskundige, productieve, betrokken en bevlogen medewerkers. De inwerkperiode wordt daarbij weloverwogen als leerproces ingericht, een online leerplatform is hier onderdeel van.

Vaardigheden

Een e-learning gericht op vaardigheden is vaak onderdeel van een blended leerprogramma waarbij e-learning afgewisseld wordt met face-to-face bijeenkomsten. In de e-learning wordt gewerkt aan kunde, het hoe: Hoe kun je dit aanpakken? En reflectie en interactie: Hoe pak ik dit nu aan? Hoe pakken anderen dit aan? In de face-to-face bijeenkomsten en op de werkvloer worden de vaardigheden toegepast. Een blend zorgt voor optimale verankering en benutting van vaardigheden.

Kennis

e-learning is natuurlijk uitermate geschikt voor het eigen maken van kennisaspecten, maar een goed online leerplatform is meer dan een kennisbron. Door het delen van kennis te stimuleren, dialoog op gang te brengen en kennis samen verder te ontwikkelen wordt e-learning ook onderdeel van sociaal leren.

Stel je vraag of volg ons via Flipped Linkedin

Contact

Contact

Anna Wolthaus | 06-20302594 | Anna@flipped.nl

Judith Rook | 06-28074699Judith@flipped.nl

Linkedin

Linkedin

Volg ons op