Wie zijn wij?

Flipped is een actieve partner in leren, ontwikkelen en opleiden op het moment en voor zo lang een organisatie dat nodig heeft. Als de ondersteuning van Flipped niet meer nodig is, blijft zij als duurzame partner op de achtergrond aangesloten. Aan Flipped wordt invulling gegeven door Judith Rook en Anna Wolthaus. Wij vonden elkaar in onze liefde voor leren en besloten onze krachten te bundelen.

Door de kleine interne organisatie is Flipped makkelijk benaderbaar, zijn de lijntjes kort en kan er snel geschakeld worden, tegelijkertijd is continuïteit en back-up gegarandeerd.

Flipped?

De naam Flipped is geïnspireerd op het onderwijsconcept Flipping the Classroom. In de ‘Omgedraaide Klas’ wordt klassikale kennisoverdracht en instructie online aangeboden en door de lerende thuis doorlopen. Het ‘huiswerk’ wordt gezamenlijk in de klas gemaakt. Flipped richt zich niet op het onderwijs, maar het op deze manieren waarde toevoegen aan klassikale bijeenkomsten sluit aan bij hoe Flipped wil werken aan leren, ontwikkelen en opleiden in organisaties:

Door een continue zoektocht naar synergie tussen de lerende, de werkomgeving en het leerprogramma, mensen in staat stellen het geleerde in de praktijk te brengen (de transfer te maken), hen tot hun recht laten komen in hun werk en de mogelijkheid geven hun potentieel te verwezenlijken.

Leer meer over ons in de proefles

Flipped BV

Mr. D.U. Stikkerstraat 10

6842 CW Arnhem

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/flipped-nl/

Twitter: @FlippedBV