Onze missie 
Flipped streeft, als actieve partner in leren en ontwikkelen, naar een wereld waarin iedere medewerker met plezier leert en tot zijn recht komt in zijn werk.

Onze visie
Door passende en stimulerende leerprogramma’s te ontwikkelen en onze opleidingskundige expertise in te zetten hebben wij in 2023 bij 100 Nederlandse organisaties bijgedragen aan de ontwikkeling van hun medewerkers.

Onze interne waarden

PASSIE

SAMEN

ENERGIE

AFSTEMMING

Gepassioneerde en bevlogen werknemers staan positief in hun werk, zijn toegewijd en ervaren uitdaging. Bij Flipped vinden we dit heel belangrijk. We horen vaak dat onze passie aanstekelijk werkt en we zien het als een uitdaging om dat bij elkaar te blijven aanwakkeren. Hierdoor kunnen we voldaan en gemotiveerd blijven werken en dit overbrengen op iedereen die van en met ons wil leren.

Iedereen heeft zijn eigen expertise en ervaring. Bij Flipped bundelen we graag onze krachten, want zonder elkaar zijn we goed, maar samen beter! Door samen te werken, leren we van elkaar en is er aandacht voor de ander als mens. Dit is dan ook de reden dat we ook graag met andere professionals samenwerken in onze projecten en ons kantoor openstellen als werkplek voor geïnteresseerden. Netwerken, kennisdelen en elkaar inspireren, dat is Flipped!

Wij zijn enthousiast, sportief en hebben een groot uithoudingsvermogen. In de lunchpauze wandelen we graag om lijf en hoofd in balans te houden. Dit is de brandstof die we gebruiken om uitdagingen vol overtuiging aan te gaan en aan het eind van de dag voldaan naar huis te gaan.

Voor ons is een goede afstemming essentieel. Dit kan door een kort appje, bij een kop koffie of tijdens de gezamenlijke dagstart. Wij maken duidelijke afspraken, houden elkaar op de hoogte en zeggen waar het op staat. Waar staat iedereen? Hoe staat iedereen erin? Wat is hier nodig? En wat heb jij nodig? Hierdoor gaan we doelgericht aan de slag, zonder ruis of onduidelijkheden.

Wat betekent dit voor jullie organisatie?

WERKPLEZIER

NABIJHEID

DAADKRACHT

EFFECTIVITEIT

Wij gaan ervoor dat werknemers met plezier hun (nieuwe) taken uitvoeren en zich blijven ontwikkelen. Hierdoor kunnen zij zichzelf kwijt in hun werk en blijven zij gemotiveerd en tevreden. Jullie klanten zullen dit opmerken en deze goede sfeer zorgt ervoor dat zij met plezier bij jullie blijven komen. Dit bereiken wij door te werken vanuit successen en door datgene te versterken wat al werkt.

Flipped staat letterlijk en figuurlijk dicht bij jou als opdrachtgever. We zijn een samenwerkingspartner: zichtbaar, betrokken en toegankelijk voor zowel medewerkers als leidinggevenden. Persoonlijk contact is wat ons betreft van grote toegevoegde waarde voor de succesvolle uitvoering van een opdracht. We houden de lijntjes kort en komen langs op locatie om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij wat nodig is.

We zetten onze energie gericht in voor een topresultaat, zonder het proces uit het oog te verliezen. Je ontvangt bij ons geen dikke rapporten die in de kast verdwijnen. Wij zijn een actieve partner die in samenwerking met jullie concrete, haalbare acties uitrolt en implementeert. Hiervoor gebruiken wij onder andere de Scrum-aanpak, waarbij we als team projecten oppakken en op productieve wijze advies en leerprogramma’s leveren.

Bij het advies dat we geven en de leerprogramma’s die we ontwikkelen vragen wij ons continu af: hoe verhogen we de transfer van leren? Wij stemmen af op de lerende en de organisatiecontext. Door onze kennis over en ervaring met Lean werken we efficiënt aan de strategische doelen van jouw organisatie. Ook na afronding van de opdracht houden we met jou als opdrachtgever contact: heeft onze bijdrage het gewenste resultaat? Is er nog bijsturing nodig?