Flipped kan voorzien in een opleidingskundige die op afroepbasis jouw organisatie ondersteunt bij opleidingskundige activiteiten.

Met Flipped Stand-by beleg je de opleidingsvraagstukken van jouw organisatie geheel of gedeeltelijk bij Flipped. Dit betekent dat wij op afroep beschikbaar zijn voor advies en ondersteuning.

Dit kan op basis van vooraf afgesproken uren of op basis van afgesproken inspanningen en resultaten. Wij adviseren deze vorm van ondersteuning als de leerfunctie binnen jouw organisatie ontbreekt of niet volledig is of als opvolging na een advies-, inhouse- of e-learningtraject.