Met E-learning kan elke medewerker op zijn eigen tempo en waar en wanneer het hem uitkomt de leerstof leren die specifiek voor hem is samengesteld. De onafhankelijkheid van locatie en tijd is van grote meerwaarde voor:

 

  • organisaties waar de bezoeker, cliënt of gast te allen tijde moet kunnen worden bediend.
  • organisaties waarbij de medewerkers actief zijn in het veld en geen vaste werkplek hebben.
  • organisaties waar medewerkers wisselende diensten draaien en per dag in een wisselende samenstelling werken.

Naast het ontwikkelen, leveren wij rapportages en advies over het gebruik en de gebruikers van de e-learningmodule en coachen wij medewerkers in het zelf (door-)ontwikkelen van de module.

Flipped ontwikkelt, bouwt en onderhoudt maatwerk e-learnings, losstaand of als onderdeel van een blended leerprogramma gericht op een juiste transfer.

Vanuit Flipped Inhouse geven wij voor korte of langere termijn ondersteuning aan de leerfunctie van organisaties. Wij gaan op jouw locatie aan de slag op bijvoorbeeld de afdeling Learning & Development, P&O, HR, of Beleid & Kwaliteit.

Inhouse maak je optimaal gebruik van onze deskundigheid, die gericht is op het bijdragen aan een consistent leerbeleid in lijn met de visie, missie en doelstellingen van jouw organisatie. Wij kijken daarbij naar wat medewerkers nodig hebben om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen, onderzoeken waar de mogelijkheden of juist de belemmeringen zitten en gaan op zoek naar ontwikkelingsdoelen die passen bij zowel de individuele drijfveren van de medewerker als bij de organisatiedoelstellingen.

Flipped levert opleidingskundigen en e-learningspecialisten op detacheringsbasis, bijvoorbeeld in de vorm van extra capaciteit bij een groot project of in het geval van vervanging bij ziekte of zwangerschapsverlof.

Wij zijn ervan overtuigd dat elke organisatie stappen kan nemen om het leren van haar medewerkers te faciliteren en te stimuleren. Flipped kijkt mee en denkt mee over leervraagstukken in de dagelijkse praktijk van organisaties en geeft gedegen opleidingskundig advies.

Wij doen dit in samenwerking met zowel de medewerkers bij wie de leerfunctie is belegd als met de medewerkers van wie het leren wordt gefaciliteerd. Op deze manier werken we aan zowel vakbekwaamheid en werkplezier van medewerkers als aan de interne expertise op het gebied van leren.

Flipped kijkt en denkt met je mee over leervraagstukken in de dagelijkse praktijk van jouw organisatie en geeft gedegen opleidingskundig advies.

Met Flipped Stand-by beleg je de opleidingsvraagstukken van jouw organisatie geheel of gedeeltelijk bij Flipped. Dit betekent dat wij op afroep beschikbaar zijn voor advies en ondersteuning.

Dit kan op basis van vooraf afgesproken uren of op basis van afgesproken inspanningen en resultaten. Wij adviseren deze vorm van ondersteuning als de leerfunctie binnen jouw organisatie ontbreekt of niet volledig is of als opvolging na een advies-, inhouse- of e-learningtraject.

Flipped kan voorzien in een opleidingskundige die op afroepbasis jouw organisatie ondersteunt bij opleidingskundige activiteiten.

Benieuwd naar een online demo van een E-learning?

Demo E-learning