jul 29

Zomerse inspiratie #4

Adviseur zijn als L&D’er

Je kunt als adviseur in een organisatie of als externe adviseur verschillende adviesrollen aannemen. In de praktijk zul je nooit 100% in één rol zitten maar zal dit bij elk project anders zijn. Wel is het handig om jezelf af te vragen vanuit welke rol je handelt en of dit passend is bij de opdrachtgever of klant. In deze blog lees je welke invloed de vier verschillende adviesrollen hebben in jouw werk als adviseur.

De adviseursrol: de expert

De expert beheerst de materie en kan vanuit zijn inhoudelijke kennis de klant overtuigen. De expert onderbouwt zijn argumenten op basis van vakkennis. Klanten waarderen de expert om zijn deskundigheid.

Kracht: veel inhoudelijke kennis, durft vaak afwijkend advies te geven en kan dit goed beargumenteren.

Valkuil: te gedetailleerd in zijn communicatie, wil het vaak erg goed doen, heeft soms te weinig oog voor de relatie met de klant en kan belerend overkomen.

De adviseursrol: de regisseur

De regisseurheeft graag controle over het proces en werkt bij voorkeur met een plan van aanpak, een stappenplan of brengt structuur/fasen aan tijdens het project. De regisseur is gewend om de touwtjes in handen te nemen en dat is ook zijn kracht.

Kracht: heeft controle over het proces, is resultaat/doelgericht, creëert beweging door een actieve aanpak.

Valkuil: te sterk willen sturen, teveel controle willen hebben, kan een passieve klant creëren doordat hij/zij zelf zo actief is.

De adviseursrol: de partner

De partneris sociaal ingesteld en heeft oog voor de menselijke kant. Hij/zij is gericht op de relatie en kan goed luisteren, is begripvol, empathisch en sensitief. De partner geeft de klant aandacht en veiligheid.

Kracht: oog voor onderlinge relaties, oog voor de menselijke kant, toegankelijk voor de klant.

Valkuil: moeite om met afstand en nabijheid om te gaan, soms onduidelijk in zijn adviezen, soms te weinig inhoudelijke inbreng, kan de neiging hebben voor anderen in te vullen.

De adviseursrol: de coach

De coachkan goed de verantwoordelijkheid bij de klant laten liggen. Geeft inzichten en technieken maar laat de keuze/implementatie daarvan graag aan de klant over. De coach geeft een klant vertrouwen en al snel het gevoel dat het project zal slagen.

Kracht: kan loslaten, stimuleert de klant dat het gaat lukken, is tactvol in zijn communicatie.

Valkuil: is soms te weinig sturend, schat zaken soms te rooskleurig in, is gericht op aannames en controleert weinig, vind het moeilijk om afwijkend advies te geven.

Op basis van de situatie passend bij jouw organisatie kun je keuzes maken over hoe je als adviseur vorm wilt geven aan jouw rol. In de praktijk merk ik dat ik zelf vaak vanuit de rol van ‘partner’ werk. Zo vind ik het belangrijk om oog te hebben voor de menselijke kant en een duurzame werkrelatie op te bouwen met mijn opdrachtgevers. Maar ook andere adviesrollen zet ik in bij opdrachtgevers om goed samen te kunnen werken. Misschien heb je net als ik ook een voorkeursrol of zet je ook verschillende rollen in. Welke rol neem jij graag aan?