jul 29

Zomerse inspiratie #3

Toekomstproof door leren en ontwikkelen te verbinden met strategie

In gesprek met medewerkers uit verschillende branches valt het mij op dat aansluiten op de veranderende markt en innovatief zijn belangrijker is dan ooit.Jaarlijks investeren veel organisaties een hoop geld in het opleiden van medewerkers. De verplichte cursussen worden ingekocht, er wordt een exclusief traject ontwikkeld voor ‘high potentials’, er worden verschillende trainingen aangeboden of er wordt een inspirerende spreker uitgenodigd. Vaak wordt er vooral gekeken naar ‘wat er verplicht is’ en soms wordt er nog iets ‘dat leuk is’ aan toegevoegd. In deze blog lees je waarom leren en ontwikkelen van belang is bij het behalen van strategische doelen van de organisatie.

 Strategisch opleiden draagt bij aan medewerkers die toekomstproof zijn

De kans is groot dat jij als manager regelmatig droomt en plannen maakt over de toekomst van de organisatie. Samen met het MT en andere collega’s hebben jullie plannen om nieuwe markten te verkennen, vestigingen te openen, marktleider te worden of juist om te specialiseren. Om deze dromen te realiseren is het belangrijk dat de medewerkers klaar zijn voor de toekomst. In een gesprek met een opdrachtgever over strategisch leren en ontwikkelen vraag ik vaak het volgende: ‘Stel, je loopt over 5 jaar jouw organisatie binnen, wat kunnen en doen jouw medewerkers dan anders dan nu?’. Uit het gesprek komt vaak naar voren dat organisaties wél bezig zijn met ambities, maar leren en ontwikkelen hierin lijken te vergeten. Door leren en ontwikkelen te verbinden aan de strategische organisatiedoelstellingen, komt de organisatie in beweging in de gewenste richting. Wie een beeld heeft van ‘de medewerker van de toekomst’, kan een strategisch opleidingsplan maken. Hierdoor kun je tijdig inspelen op de ontwikkelingen in de markt en de ambities realiseren.

 Bevorderen van interne mobiliteit van medewerkers

Wanneer bepaald is hoe ‘de medewerker van de toekomst’ eruitziet, wordt het inzichtelijk wat er gedaan moet worden om de doelstellingen te behalen. Strategische personeelsplanning en omscholingsvraagstukken komen hiermee op tafel. Vanuit de strategische personeelsplanning wordt duidelijk welke nieuwe functies er ontstaan of waar tekorten zijn, bijvoorbeeld door vergrijzing. Om de interne mobiliteit te bevorderen is het nodig dat medewerkers meer kunnen dan één specifieke functie. Naast dat dit de kans op gaten in de personeelsplanning verkleint, versterkt het de interne cultuur en samenwerking.

 Gebruik de ervaren senioren voor interne kennisoverdracht

Veel organisaties zoeken naar een passende vorm om interne kennis over te dragen en (junior) medewerkers op te leiden. Bij een opdrachtgever in de technische sector viel het mij op dat er veel seniormedewerkers zijn die onvervangbaar zijn. Deze medewerkers werken vaak minstens 30 jaar binnen de organisatie en hebben een schatkist vol met kennis. Het is een risico dat bepaalde kennis alleen bij specifieke medewerkers aanwezig is. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers niet onmisbaar zijn en dat de benodigde kennis doorgegeven wordt. Leid medewerkers op voor de functies of rollen die nodig zijn en faciliteer dat senioren hun kennis delen met junioren.

 Hoe toekomstproof ben jij?

Hoe de organisatie kijkt naar leren en ontwikkelen heeft een grote impact op de leerresultaten van de medewerkers. De medewerkers en de markt blijven in beweging… Hoe toekomstproof ben jij?

Wil je graag stappen zetten in het verbinden van leren en ontwikkelen aan strategie? Vanuit Flipped denken we graag met je mee. Neem contact op met info@flipped.nl