Onze uitgangspunten bij de ontwikkeling van e-learning:

Het ontwikkelen van e-learning is een samenwerkingsproces waarin de toekomstig deelnemers van de e-learning een belangrijke rol hebben: hun leren moet worden gefaciliteerd.

E-learning is uitermate geschikt voor het eigen maken van kennisaspecten, maar een goed online leerplatform is meer dan een kennisbron. Door het delen van kennis te stimuleren, dialoog op gang te brengen en kennis samen verder te ontwikkelen wordt e-learning ook onderdeel van sociaal leren.

Een e-learning gericht op vaardigheden is altijd onderdeel van een blended leerprogramma waarbij e-learning wordt afgewisseld met face-to-face bijeenkomsten. In de e-learning wordt gewerkt aan kunde, reflectie en interactie. In de face-to-face bijeenkomsten en op de werkvloer worden de vaardigheden toegepast. Een blend zorgt voor optimale verankering en benutting van vaardigheden.

E-learning is niet heilig. Wij onderzoeken altijd of en welke meerwaarde e-learning heeft voor een specifieke vraag. Deze meerwaarde kan onderwijskundig, financieel, organisatorisch of motivationeel van aard zijn.

Voor de ontwikkeling van e-learning maken wij graag gebruik van de online leeromgeving van aNewSpringANewSpring is een Learning Management Systeem (LMS). Het LMS is geschikt voor iedereen om in te bouwen, ook als je geen kennis hebt van programmeren. Omdat je met losse bouwstenen complete een e-learning kunt bouwen. Je hebt in een LMS de mogelijkheid om resultaten van deelnemers te monitoren en in rapportages de voortgang te bekijken. Daarom is dit LMS geschikt voor iedere organisatie. Wij kunnen de complete implementatie van dit LMS in jouw organisatie faciliteren. Flipped vind het belangrijk om organisaties te ondersteunen, tot zij uiteindelijk zelf kunnen (door)ontwikkelen in aNewSpring en aanpassingen kunnen doen.

Kijk voor meer informatie over het LMS aNewSpring op: https://www.anewspring.nl/

Informatie aanvragen
Ontwikkelen maatwerk e-learning
Voorbeeld aNewSpring
Analyseren resultaten
Look & Feel aNewSpring