Waar geloof ik in?
Mijn werk geef ik vorm vanuit de overtuiging dat elke medewerker streeft naar professionaliteit en dat elke organisatie dit streven kan ondersteunen. Ik geloof dat elke medewerker het recht heeft te leren in zijn werk, het geleerde toe te passen in zijn werk en zich in zijn werk persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Ik draag graag bij aan de groei en ontwikkeling van medewerkers in het primaire proces van de maatschappelijke dienstverlening. Enerzijds omdat hun impact zo groot is. Ze hebben te maken met hoge eisen op het gebied van service, kwaliteit en regelgeving en hebben direct invloed op de te leveren dienst. Anderzijds omdat ik ervaar en herken dat ze vanuit een persoonlijke missie een waardevolle bijdrage willen leveren. Vormgeven aan leren is voor mij een zoektocht naar evenwicht tussen die twee kenmerken.

Quote
“Een gemeenschappelijke visie geeft iemand op zo’n vanzelfsprekende manier moed, dat hij zich van de mate van zijn moedigheid niet eens bewust is. Moed is gewoon doen wat nodig is om vast te kunnen houden aan een visie.”
(uit: De vijfde discipline, De kunst en praktijk van de lerende organisatie, Peter M. Senge)

Anna Wolthaus profielfoto

Anna Wolthaus

De onderwerpen waar ik mij graag in vastbijt:

  • Analyse van leer- en ontwikkelvragen
  • Visie op leren
  • Opleidingsontwikkeling
  • Evenwicht tussen regels en vrije beslissingsruimte in de dienstverlening
  • Competentie- en talentontwikkeling
  • Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
  • Reflectiemethoden – en modellen

Boeken op mijn nachtkastje:

  • De vijfde discipline, De kunst en praktijk van de lerende organisatie, Peter M. Senge
  • De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming, Zin en onzin over cultuurverandering, Edgar H. Schein
  • Flow, Psychologie van de optimale ervaring, Mihaly Csikszentmihaly

Mijn droomopdracht:
Ik ga graag op avontuur met organisaties die stappen willen maken om van een organisatie met procedureel opleidingsbeleid (hoe vraag je een opleiding aan en welke kosten worden vergoed?) te groeien naar een organisatie waar vanuit een diepgevoelde visie op leren handen en voeten wordt gegeven aan zowel vakbekwaamheid, welbevinden en werkplezier voor medewerkers, als aan resultaten voor de organisatie.