Hoe ziet de organisatie eruit? Wat doet de organisatie?
Stichting Praktijkleren in Amersfoort ontwikkelt leermiddelen en exameninstrumenten voor de sectoren Zakelijke dienstverlening, ICT & Creatieve Industrie, Veiligheid en Commercie van het middelbaar beroepsonderwijs, zij doet dit in nauwe samenwerking met roc’s.

Welke oplossing is er door Flipped geboden? Wat heeft Flipped daar gedaan?
Flipped werkt mee aan de ontwikkeling van leermiddelen voor de opleiding Secretariële Beroepen en de opleiding Commercie en aan de ontwikkeling van een leerlijn Communicatie voor de opleiding Financieel Administratieve Beroepen. De leerlijn Communicatie is onderdeel van een nieuw leermiddel voor Financieel Administratieve Beroepen waarin o.a. aandacht komt voor de veranderende rol van het vak: van invoerend naar controlerend. De leerlijn bestaat uit praktijkgerichte workshops waarin de leerlingen veel kunnen oefenen, bijvoorbeeld met telefonisch aanmanen.

Klik hier om andere opdrachtgevers te bekijken.