Wat was het probleem/ de vraag van de opdrachtgever?
Afnemers van de training bij Stichting de Basis geven aan dat het noodzakelijk is de training te verbeteren. De trainingen sloten onvoldoende aan. Daarbij is er vanuit het nieuwe strategische opleidingsplan een visie op leren ontwikkelt (waarin High Impact Learning that Lasts en Breinleren centraal staat). Vanuit Stichting de Basis is het belangrijk dat op deze nieuwe visie wordt aangesloten in het herontwikkelen van de training.

Welke oplossing is er door Flipped geboden?
De klassikale training wordt een blended programma van 6 weken en een terugkomdag na een half jaar. Door theorie in de e-learning aan te bieden kan er in de klassikale training veel worden geoefend met casuïstiek. Belangrijkste verbeterpunten: intake en selectie, maximale impact, certificering, overzicht.

Stichting de Basis

Klik hier om andere opdrachtgevers te bekijken.