Wat was het probleem/ de vraag van de opdrachtgever?

Afnemers van de training bij Stichting de Basis geven aan dat het noodzakelijk is de training te verbeteren. Deze sluit niet meer voldoende aan. Daarbij is er vanuit het nieuwe strategische opleidingsplan een visie op leren ontwikkelt (waarin High Impact Learning that Lasts en Breinleren centraal staat). Vanuit Stichting de Basis is het belangrijk dat op deze nieuwe visie wordt aangesloten in het herontwikkelen van de training.

Welke oplossing is er door Flipped geboden?

De klassikale training wordt een blended programma van 6 weken en een terugkomdag na een half jaar. Door theorie in de e-learning aan te bieden kan er in de klassikale training veel worden geoefend met casuïstiek. Belangrijkste verbeterpunten: intake en selectie, maximale impact, certificering, overzicht.

Welke theoretische concepten passen bij de geboden oplossing?

High Impact Learning that Lasts (HILL), gaat over het ontwikkelen van opleidingen die er echt toe doen. Hierbij kijkt men naar het opleiden door de content te reduceren tot de kern der zaken die impact heeft op de lerende en zijn leren stimuleert. HILL doe je door te ontwikkelen vanuit de volgende 7 bouwstenen:

 • Bouwsteen 1: urgentie, hiaat & probleem: elk leerproces dient te vertrekken vanuit een duidelijk beargumenteerd probleem, een uitdaging of een hiaat.
 • Bouwsteen 2: zelfmanagement & learner agency: de lerende ‘kiest’ elke dag om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leren en professioneel handelen.
 • Bouwsteen 3: coörperatie, interactie & coaching: door leren in sociale interactie ervaren collega’s/ het team de effecten van de ontwikkeling van de lerende.
 • Bouwsteen 4: hybride leren: combinatie van face-to-face en online leerervaringen. Leren is geen one-time event maar een continu proces.
 • Bouwsteen 5: actie & kennisdeling: actief opbouwen van kennis. Leren in actie is just-in-time.
 • Bouwsteen 6: flexibele leerruimte: leren flexibel op te stellen en het leren zo te organiseren dat flexibiliteit mogelijk is. Openstaan voor spontaan leren, voor toevallige momenten die je leven verrijken en voor een leerruimte die informeel leren stimuleert.
 • Bouwsteen 7: assessment as learning & assessment for learning.

Door te werken van uit een probleem vanuit de beroepspraktijk vergroot je de transfer, verlopen leerprocessen van de lerende efficiënter waardoor de self-efficacy vergroot.

Breinleren bestaat onder andere uit:

 1. Nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes worden op verschillende manieren herhaald;
 2. Er wordt gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen en samenwerking;
 3. Dat het aanbod leuk en uitdagend is;
 4. Dat de leerdoelen visueel zichtbaar worden gemaakt voor deelnemers.