Hoe ziet de organisatie eruit? Wat doet de organisatie?
Careyn is met circa 7.000 medewerkers één van de grootste zorgaanbieders in Nederland. Met professionele medewerkers biedt Careyn zorg, hulp en ondersteuning aan jong en oud. Dit gebeurt bij de cliënten thuis en in verpleeg- en verzorgingshuizen. Het personeelstekort in de zorg is een groot probleem. Daarnaast stelt de intensievere en complexere zorgvraag hoge eisen aan de medewerkers. Het opleidings- en ontwikkelprogramma ondersteunt medewerkers bij het voldoen aan deze eisen. Careyn is verdeeld in vier districten. Het hoofdkantoor van Careyn is in Schiedam.

Wat was het probleem/ de vraag van de opdrachtgever?
Opleiden is voor Careyn van groot belang, zowel in verband met de kwaliteit van de zorg voor de cliënt/ bewoner als voor de ontwikkeling van de medewerkers. Careyn had twee belangrijke vragen:
1: Een opleidingsplan maken voor het district, hierbij rekeninghoudend met de specifieke wensen van de verschillende locaties en regio’s.
2: Zorgen dat de opleidingen op een praktische en financieel verantwoorde manier georganiseerd worden.
Daarnaast had Careyn capaciteit & opleidingskundige expertise nodig.

Welke oplossing is daarvoor vanuit Flipped geboden?
Judith is als opleidingsadviseur voor het district Zuid Hollandse Eilanden en Breda aan de slag met het ontwikkelen van het opleidingsplan 2019. Dit is inclusief het opstellen van de begroting en het ontwikkelen van een planning. Ook zorgt ze voor meer structuur, bijvoorbeeld als het gaat om het behandelen van opleidingsverzoeken en het organiseren van opleidingen. Inmiddels is de opdracht uitgebreid en wordt er ook een opleidingsplan ontwikkeld voor het district Delft Westland-Oostland, Nieuw Waterweg-Noord.

Hoe kijkt de opdrachtgever naar de samenwerking met Flipped?
Corina Kouwenhoven, HR Business Partner bij Careyn, zegt over de samenwerking met Flipped: “We hadden geen opleidingsadviseur binnen het district. Door met Flipped in zee te gaan konden we snel van start en op deze manier kunnen we kijken of we in de toekomst een vaste opleidingsadviseur willen aannemen en hoe die functie er precies uit moet zien. Judith geeft deskundig advies, biedt structuur, werkt zelfstandig en informeert me wanneer dat nodig is. Het is fijn dat ik dit deel van mijn verantwoordelijkheden volledig bij haar kan neerleggen, er is een last van mijn schouders gevallen”.

Klik hier om andere opdrachtgevers te bekijken.