Onze werkwijze

Flipped kijkt -geFLIPPED- en dus op een vernieuwende manier naar leren en ontwikkelen. Dit zie jij terug in het volgende:

Van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd

Flipped kijkt naar dat wat de organisatie écht nodig heeft. Naar de behoeften en wensen van lerenden in de organisatie. Hierdoor is het leerrendement en de motivatie om te leren hoger.

Van top down naar bottum up

Van verandering die van bovenaf gestart wordt, naar veranderingen in gang zetten vanuit de behoefte van de medewerker.

Van klassikaal naar blended learning

Van leerarrangementen in een klas- of trainingslokaal, naar een ideale mix van leermiddelen en -vormen.

Van het inkopen van bestaande standaard trainingen naar maatwerk specifiek gemaakt voor jouw organisatie

Medewerkers onderzoeken hoe ze vanuit hun intrinsieke motivatie bij kunnen dragen aan de doelen van de organisatie.

Van leren om het leren naar leren voor transfer

Met transfer meet je of het geleerde werkelijk in de praktijk wordt toegepast. Flipped streeft ernaar met leren een verandering in de praktijk te veroorzaken.

Van evalueren d.m.v. happy sheets naar het werkelijk meten van resultaat

Met een happy sheet, evalueer je direct in de training wat men ervan vond, meestal is het antwoord dan: leuk! Terwijl het goed evalueren van jouw training, inzicht geeft in hoe effectief verandering door de training in de werkpraktijk is.

Van losse naar persoonlijke leerdoelen die aansluiten bij de strategische doelen van de organisatie

Iedere organisatie is anders. Maatwerk is belangrijk om aansluiting te vinden bij jouw organisatie.

Van gap-gericht naar talentgericht

 

Iets wat je niet kunt aanleren, kost veel meer energie en tijd dan onderzoeken waar jouw talent ligt en dit verder ontwikkelen. Leren is leuk(er) als je (nog) beter wordt in dat wat jou energie geeft en/of waar jij goed in bent!