jul 12

Netwerkevent bij Flipped

Flipped organiseerde een netwerkevent om samen met andere Opleidingskundigen te sparren over dagelijkse vraagstukken. Door verschillende onderwerpen via een begeleidende werkvorm te bespreken, kwamen er interessante discussies op gang die in de toekomst helpen met het invulling geven aan ons vak. Al met al een zeer geslaagde middag! Omdat het in ons vakgebied waardevol is te sparren met vakgenoten en elkaar daardoor wederzijds verder te helpen, zullen we vaker een event organiseren. Jij als Opleidingskundige uit de regio bent daar van harte welkom, vooraf aanmelden is voldoende! De netwerkevents vinden ieder kwartaal plaats. Het volgende event is op woensdagmiddag 3 oktober 2018.

Wil je graag deelnemen aan een event of heb je een leuk onderwerp/thema dat je graag wilt bespreken of presenteren op dit event? Meld je dan aan door te mailen naar carmen@flipped.nl