Met E-learning kan elke medewerker op zijn eigen tempo en waar en wanneer het hem uitkomt de leerstof leren die specifiek voor hem is samengesteld. De onafhankelijkheid van locatie en tijd is van grote meerwaarde voor:

  • organisaties waar de bezoeker, cliënt of gast te allen tijde moet kunnen worden bediend.
  • organisaties waarbij de medewerkers actief zijn in het veld en geen vaste werkplek hebben.
  • organisaties waar medewerkers wisselende diensten draaien en per dag in een wisselende samenstelling werken.

Naast het ontwikkelen, leveren wij rapportages en advies over het gebruik van de e-learningmodule en coachen wij medewerkers in het zelf (door-)ontwikkelen van de module.

Flipped ontwikkelt maatwerk e-learnings

Flipped ontwikkelt maatwerk e-learning, op zichzelf staand of als onderdeel van een blended leerprogramma gericht op transfer. Wij gebruiken hiervoor het online leerplatform aNewSpring vanwege de mogelijkheden op het gebied van adaptieve leerpaden en interactie. Door het creëren van een adaptief leerpad kan elke individuele medewerker zich extra verdiepen in de onderwerpen die juist hij moeilijk vindt. Participeren in online discussies helpt een medewerker te reflecteren, een visie te vormen, zijn ideeën aan te scherpen, verbindingen te zien en de link te leggen van theorie naar werkpraktijk.

Naast de online leeromgeving, biedt aNewSpring ook een MemoTrainer. Met de MemoTrainer kunnen medewerkers op hun smartphone dagelijkse herhaaloefeningen doen. Kennis die minder goed door een deelnemer wordt opgenomen, wordt vaker geoefend, zo ontstaat er een persoonlijk herhalingsschema.

Informatie aanvragen

Blended learning

Flipped ontwikkelt maatwerk e-learning, op zichzelf staand of als onderdeel van een blended leerprogramma gericht op transfer. Wij hebben daarbij specifiek aandacht voor adaptieve leerpaden en interactie. Door het creëren van een adaptief leerpad kan elke individuele medewerker zich extra verdiepen in de onderwerpen die juist hij moeilijk vindt. Participeren in online discussies helpt een medewerker te reflecteren, een visie te vormen, zijn ideeën aan te scherpen, verbindingen te zien en de link te leggen van theorie naar werkpraktijk.

Onboarding

Bij onboarding combineer je de klassieke introductie van nieuwe medewerkers, veelal gericht op het mensen wegwijs maken in de organisatie, met het eigen maken van de kennis, vaardigheden en het gedrag die hen snel tot insiders maakt en daarmee tot deskundige, productieve, betrokken en bevlogen medewerkers. De inwerkperiode wordt daarbij weloverwogen als leerproces ingericht, een online leerplatform is hier onderdeel van.

Vaardigheden

Een e-learning gericht op vaardigheden is vaak onderdeel van een blended leerprogramma waarbij e-learning afgewisseld wordt met face-to-face bijeenkomsten. In de e-learning wordt gewerkt aan kunde, het hoe: Hoe kun je dit aanpakken? En reflectie en interactie: Hoe pak ik dit nu aan? Hoe pakken anderen dit aan? In de face-to-face bijeenkomsten en op de werkvloer worden de vaardigheden toegepast. Een blend zorgt voor optimale verankering en benutting van vaardigheden.

Kennis

e-learning is natuurlijk uitermate geschikt voor het eigen maken van kennisaspecten, maar een goed online leerplatform is meer dan een kennisbron. Door het delen van kennis te stimuleren, dialoog op gang te brengen en kennis samen verder te ontwikkelen wordt e-learning ook onderdeel van sociaal leren.