E-learning op maat

Met een e-learning op maat kan elke medewerker op zijn eigen tempo, waar en wanneer het hem uitkomt leren wat specifiek voor hem of haar is samengesteld.

Dat klinkt al geweldig, toch?

Maar niet alleen de medewerker profiteert van e-learning, ook voor de organisatie zijn er voordelen. De voordelen kan je verdelen in betere aansluiting op de organisatiedoelen en praktische voordelen:

E-learning: betere aansluiting op de organisatiedoelen!

  1. De medewerker leert datgene wat de organisatie nodig heeft.
  2. De e-learning bevordert de transfer van leren (https://www.flipped.nl/transfer/).
  3. De inhoud kan flexibel en eenvoudig worden aangepast en aangevuld.

De kennis van medewerkers is hierdoor voortdurend up to date.

E-learning: praktische voordelen!

  1. Het inplannen van medewerkers voor trainingen wordt eenvoudiger.
  2. Een e-learning kan overal en ook buiten reguliere werktijden worden doorlopen.
  3. De klassikale training kost minder tijd.
  4. De beschikbare klassikale tijd wordt beter besteed.

Welke organisaties hebben hier baat bij?
Heel veel organisaties hebben er baat bij om een deel van hun klassikale training om te zetten in e-learning of nieuwe e-learnings te ontwikkelen. Denk aan…

  • organisaties waar de bezoeker, patiënt of gast te allen tijde moet worden bediend. Bijvoorbeeld: receptie- en baliemedewerkers of medewerkers in de intramurale zorg.
  • organisaties waarbij de medewerkers actief zijn in het veld en geen vaste werkplek hebben en organisaties met vestigen over de hele wereld. Bijvoorbeeld: medewerkers in de thuiszorg, cabinepersoneel of accountmanagers.
  • organisaties waar medewerkers wisselende diensten draaien en per dag in een wisselende samenstelling werken. Bijvoorbeeld: ploegendienstmedewerkers in een productieomgeving of publieksbegeleiders in een museum.

Flipped ontwikkelt maatwerk e-learnings

Flipped ontwikkelt maatwerk e-learning, op zichzelf staand of als onderdeel van een blended leerprogramma gericht op transfer. Wij gebruiken hiervoor het online leerplatform aNewSpring vanwege de mogelijkheden op het gebied van adaptieve leerpaden en interactie. Door het creëren van een adaptief leerpad kan elke individuele medewerker zich extra verdiepen in de onderwerpen die juist hij moeilijk vindt. Participeren in online discussies helpt een medewerker te reflecteren, een visie te vormen, zijn ideeën aan te scherpen, verbindingen te zien en de link te leggen van theorie naar werkpraktijk.

Naast de online leeromgeving, biedt aNewSpring ook een MemoTrainer. Met de MemoTrainer kunnen medewerkers op hun smartphone dagelijkse herhaaloefeningen doen. Kennis die minder goed door een deelnemer wordt opgenomen, wordt vaker geoefend, zo ontstaat er een persoonlijk herhalingsschema.

Informatie aanvragen