Onze uitgangspunten bij de ontwikkeling van e-learnings:

Het ontwikkelen van e-learnings is een samenwerkingsproces waarin de toekomstig deelnemers van de e-learning een belangrijke rol hebben: hun leren moet worden gefaciliteerd.

E-learning is uitermate geschikt voor het eigen maken van kennisaspecten, maar een goed online leerplatform is meer dan een kennisbron. Door het delen van kennis te stimuleren, dialoog op gang te brengen en kennis samen verder te ontwikkelen wordt e-learning ook onderdeel van sociaal leren.

Een e-learning gericht op vaardigheden is altijd onderdeel van een blended leerprogramma waarbij e-learning wordt afgewisseld met face-to-face bijeenkomsten. In de e-learning wordt gewerkt aan kunde, reflectie en interactie. In de face-to-face bijeenkomsten en op de werkvloer worden de vaardigheden toegepast. Een blend zorgt voor optimale verankering en benutting van vaardigheden.

E-learning is niet heilig. Wij onderzoeken altijd of en welke meerwaarde e-learning heeft voor een specifieke vraag. Deze meerwaarde kan onderwijskundig, financieel, organisatorisch of motivationeel van aard zijn.

Voor de ontwikkeling van e-learning maken wij graag gebruik van de online leeromgeving van aNewSpring.

Informatie aanvragen