jul 02

Careyn

Careyn is met circa 7.000 medewerkers één van de grootste zorgaanbieders in Nederland. Met professionele medewerkers biedt Careyn zorg, hulp en ondersteuning aan jong en oud. De intensievere en complexere zorgvraag stelt hoge eisen aan de medewerkers. Het opleidings- en ontwikkelprogramma ondersteunt medewerkers bij het voldoen aan deze eisen. Judith gaat het komende half jaar drie dagen per week aan de slag als opleidingsadviseur voor het district Zuid Hollandse Eilanden en Breda. De twee hoofdtaken zijn: per regio binnen het district een opleidingsplan maken en zorgen dat de opleidingen op een praktische en financieel verantwoorde manier georganiseerd worden.