Onze uitgangspunten bij de ontwikkeling van e-learning:

Leeromgeving

E-learning ontwikkelen wij bij voorkeur in de online leeromgeving van aNewSpring. Wij zijn enthousiast over aNewSpring vanwege de aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke manier waarop content aan deelnemers wordt aangeboden en vanwege de vele organisatorische mogelijkheden, denk aan het importeren van deelnemergegevens, het toevoegen van een betaalmodule en het genereren van rapportages en certificaten.

  • Wij zien het ontwikkelen van een e-learning als een samenwerkingsproces waarin de toekomstig deelnemers van de e-learning een belangrijke rol hebben: hun leren moet worden gefaciliteerd.
  • E-learning is uitermate geschikt voor het eigen maken van kennisaspecten, maar een goed online leerplatform is meer dan een kennisbron. Door het delen van kennis te stimuleren, dialoog op gang te brengen en kennis samen verder te ontwikkelen wordt e-learning ook onderdeel van sociaal leren.
  • Een e-learning gericht op vaardigheden is altijd onderdeel van een blended leerprogramma waarbij e-learning wordt afgewisseld met face-to-face bijeenkomsten. In de e-learning wordt gewerkt aan kunde, het hoe: Hoe kun je dit aanpakken? En reflectie en interactie: Hoe pak ik dit nu aan? Hoe pakken anderen dit aan? In de face-to-face bijeenkomsten en op de werkvloer worden de vaardigheden toegepast. Een blend zorgt voor optimale verankering en benutting van vaardigheden.
  • Ondanks ons grote enthousiasme voor de mogelijkheden van online leren, is e-learning niet heilig. Wij onderzoeken altijd of en welke meerwaarde e-learning heeft voor een specifieke vraag. Deze meerwaarde kan onderwijskundig, financieel, organisatorisch of motivationeel van aard zijn.

Kan ik dat dan niet zelf zo’n e-learning maken?

Nog niet! Maar wij gaan zorgen dat je dat binnen afzienbare tijd wel kan.

Hoe?

Door in ieder geval drie verschillende e-learnings te bouwen waarin onze rol steeds kleiner en jullie rol steeds groter wordt.
En door per e-learning het aantal functionaliteiten uit te breiden:

  • Rol van Flipped neemt steeds verder af, de rol van jullie wordt steeds groter.
  • Het aantal functionaliteiten waarmee gewerkt wordt neemt steeds verder toe.

Ben je daarna lekker aan de slag met de ontwikkeling van je eigen e-learning en weet je het even niet meer? Wij blijven op de achtergrond aangesloten voor advies en ondersteuning!

Samen ontwikkelen in aNewSpring

Hoe gaat het in zijn werk?

Via de website van aNewSpring maak jij voor jouw organisatie een online leeromgeving aan. Je gaat akkoord met de gebruikersovereenkomst en stelt je eigen url samen (voor onze eigen trainingen en onboarding hebben wij bijvoorbeeld gekozen voor http://flipped.anewspring.nl). Met je persoonlijke inloggegevens krijg je vervolgens online toegang tot de leeromgeving van jouw organisatie!Vanaf dat moment gaan wij voor je aan de slag.

In gezamenlijke sessies bepalen we uitgangspunten, doelstellingen, gebruikersgroepen, projectteam etc. van het platform én van de eerste e-learning. We stemmen de leeromgeving af op de huisstijl van jullie organisatie waarna we beginnen met de daadwerkelijke ontwikkeling!